Pradėtas vykdyti projektas „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“

Zapyškio bendruomenės centras 2014 m. liepos 1 d. pradėjo vykdyti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ Nr.LEADER-13-KAUNAS-05-008. Vietos projekto vykdymo sutartis buvo pasirašyta 2014 m. kovo 24 d., suplanuota projektą įvykdyti per 12 mėnesių iki 2015 m. birželio 30 d., o sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis numatyta finansuoti iki 102000,00 Lt (arba 80 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Planuojama sukurti tris darbo vietas – paslaugų organizatoriaus, padėjėjo ir buhalterės.

Aplinkos tvarkymo, dekoratyvinių želdynų priežiūros paslaugai atlikti planuojama įsigyti šakų smulkintuvą su važiuokle, grandininį pjūklą, benzininę krūmapjovę.

Įvairesnio poilsio organizavimo paslaugai atlikti planuojama įsigyti didelę palapinę .

Aplinkos tvarkymo bei poilsio organizavimo paslaugoms atlikti reikiamo inventoriaus ar priemonių transportavimui į paslaugų atlikimo vietą planuojama įsigyti dvi priekabas su tentais ir užvažiavimu, lengvąjį automobilį su įrengta vilktimi.

Projekto tikslas: Pagerinti Zapyškio seniūnijos gyventojų gyvenimo kokybę, sukuriant jiems aplinkos tvarkymo, dekoratyvinių želdynų priežiūros ir įvairesnio poilsio organizavimo, naudojant arba nuomojant įvairų inventorių ir priemones, paslaugas.

Projekto uždaviniai:

  • Įsigyti inventoriaus ir priemonių aplinkos tvarkymo, dekoratyvinių želdynų priežiūros paslaugai sukurti – šakų smulkintuvą su važiuokle, grandininį pjūklą, benzininę krūmapjovę.
  • Įsigyti inventoriaus ir priemonių įvairesnio poilsio organizavimo paslaugai sukurti – didelę palapinę
  • Įsigyti padidinto pravažumo lengvąjį automobilį su sumontuota vilktimi, dvi priekabas su tentais ir užvažiavimu aplinkos tvarkymo bei poilsio organizavimui reikiamam inventoriui ar priemonėms transportuoti.
  • Sukurti aplinkos tvarkymo ir poilsio organizavimo paslaugas, numatant jų teikimo sistemą, ir vykdyti jų bei projekto rezultatų viešinimo kompaniją.

 


Kiti įrašai