VERSLO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA - ZAPYŠKIO MIESTELIS, NEMUNO PAKRANTĖ

Zapyškio bendruomenės centras įgyvendindamas vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ buvo įsipareigojas prie projekto prisidėti apie 1842 valandų trukmės savanorišku darbu (įnašu natūra), kurio vertė daugiau kaip 7000 eurų. Suplanuoti nemokami savanoriški darbai atliekami projekto įgyvendinimo laikotarpiu, t.y. nuo 2014 metų liepos 1 dienos iki 2015 metų birželio 30 dienos. Numatyti savanoriški darbai, kurie suskirstyti į intelektinius darbus: projekto administravimas, koordinavimas, reikalingų dokumentų paruošimas, viešųjų pirkimų vykdymo organizavimas, projekto išlaidų planavimas ir finansinės apskaitos vykdymas, internetinės svetainės www.zapyskis.lt naujo skyriaus sukūrimas, medžiagos šiam skyriui ruošimas eina į pabaigą, tačiau dar nemažai lieka atlikti neintelektinių suplanuotų darbų, tokių kaip Altoniškių ir Jadagonių piliakalnių, Kluoniškių, Dievogalos ir Vilemų kaimų aplinkos tvarkymo darbai, populiarinant įsigytas priemones ir inventorių bei sukurtas paslaugas. Apie Zapyškio miestelyje, Nemuno pakrančių aplinkos tvarkymo darbus, populiarinant įsigytas priemones ir inventorių bei sukurtas paslaugas, pasiruošimą priimti Nemuno slėnyje Respublikinį festivalį „Aitvarai žemei ir dangui“, kurie vyko š.m. gegužės 8-9 dienomis, pateikiame vaizdinę medžiagą.

Daugiau nuotraukų rasite galerijoje:

http://www.zapyskis.lt/node/62# 

                                                                          Projekto konsultantas Reimantas Bendoraitis

Tags: 

Kiti įrašai