INFORMACIJA APIE PASIRAŠYTĄ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTĮ

 

 

          Zapyškio bendruomenės centras 2015metų sausio mėnesį buvo padavęs paraišką NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2015 METAIS KONKURSUI ir jį pavykus laimėti, 2015 m.balandžio 27 d. pasirašė su Socialinių paslaugų priežiūros Departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTĮ Nr. NOBP1-11. Šia Sutartimi Departamentas įsipareigoja finansuoti finansavimo konkurse numatytas veiklos priemones ir naudojančiam skirti tikslines valstybės biudžeto lėšas veiklos projektui „Zapyškio bendruomenės verslo padalinio stiprinimas“, sutarties suma 4637 Eur, o projekto vykdytojas įsipareigoja šias lėšas naudoti ir už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

 

                                                                           Proj. vadovas     Reimantas Bendoraitis

 


Kiti įrašai