Informacija apie vykdomą projektą ir planuojamas teikti paslaugas

           

Zapyškio bendruomenės centras, įgyvendindamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą vietos projektą „Aplinkos tvarkymo ir įvairesnio poilsio skatinimas Zapyškio krašte“ Nr.LEADER-13-KAUNAS-05-008, birželio mėnesį baigė atlikti visus numatytus pagal projektą savanoriškus darbus (įsipareigojimą prisidėti įnašu natūra, nemokamu savanorišku darbu) ir įsigijo visas numatytas priemones paslaugoms teikti.

           Pristatydami informaciją apie paslaugas ir įsigytas priemones, pateikiame preliminarius paslaugų įkainius tik už pačių priemonių nuomą, tačiau šioje informacijoje dar nerasite visų įkainių už suteikiamas aplinkos tvarkymo, dekoratyvinių želdynų priežiūros, poilsio organizavimo, aplinkos tvarkymui ir poilsiui reikiamo inventoriaus ir kitų krovinių transportavimo paslaugas, operatoriaus paslaugas, mokesčio už eksploatacines medžiagas, užstato dydžio, visa tai bus sprendžiama individualiai derybų keliu.

          Planuojame pradėti teikti paslaugas nuo šių metų rugpjūčio mėnesio.

Norintys užsisakyti paslaugas kreipkitės užsakymo telefonu: +37069843799 arba elektroniniu paštu: reimantas.bendoraitis@gmail.com

 

                                                        Reimantas Bendoraitis


Kiti įrašai