Projektas „Per etnokultūrą auginkime save“ - įgyvendintas

Per etnokultūrą auginkime save

Zapyškio bendruomenės centras baigė vykdyti projektą „Per etnokultūrą auginkime save“, kuriam įgyvendinti lėšas skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms“.

Projekto vykdymo metu įsigyti sceniniai rūbai. Nagrinėta Zapyškio krašto etnokultūrai būdingi drabužių bruožai. Domėtasi krašto etnokultūra, dainomis, šokiais. Suorganizuota Zapyškio vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla Jadagonyse. Jos metu pasidžiaugta įsigytais naujais sceniniais rūbais ir, jais pasipuošus, koncertuota į stovyklą susirinkusiems vaikams, jų tėvams, jaunimui.


Kiti įrašai